Garantie bij HuidHarmonie.nl

Bij HuidHarmonie.nl waarderen we het vertrouwen dat u in ons stelt bij uw huidverzorgingsaankopen. Om dit vertrouwen te beantwoorden, bieden we een uitgebreid en helder garantiebeleid dat de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten waarborgt.

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Op grond van het Europese recht zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek van overeenstemming dat binnen een termijn van twee jaar na de levering van de goederen aan het licht komt. U kunt aanvullende rechten hebben op grond van het Nederlandse recht. Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen een redelijke termijn contact op te nemen met ons. Een redelijke termijn is in ieder geval twee maanden. Onder omstandigheden kan een termijn van langer dan twee maanden ook acceptabel zijn.

Indien u tijdig contact met ons opneemt zullen wij zorgen voor een kosteloze reparatie of voor vervanging.

 

Onze garantiebelofte

Ieder product dat u bij HuidHarmonie.nl koopt, is geselecteerd met oog voor detail, kwaliteit en effectiviteit. Als er binnen een periode van 30 dagen na aankoop een probleem optreedt, zijn we er om het recht te zetten.

 

Wettelijke garantie op elektronische producten

Conform de Europese wetgeving bieden wij een wettelijke garantie op al onze elektronische producten. Dit betekent dat een elektronisch product bij normaal gebruik geen gebreken mag vertonen die niet te verwachten zijn gedurende de verwachte levensduur. Mocht uw product een defect vertonen, dan zullen we het kosteloos repareren, vervangen of u het aankoopbedrag retourneren.

 

Wat valt onder de garantie?

  • Productdefecten als gevolg van fabricage.
  • Schade opgelopen tijdens transport.
  • Ontbrekende of incorrecte producten in uw bestelling.
  • Onverwachte gebreken bij normaal gebruik van elektronische producten.

 

Wat valt niet onder de garantie?

  • Schade door verkeerd gebruik, nalatigheid of ongelukken.
  • Producten die na 30 dagen vanaf de aankoopdatum worden geretourneerd, tenzij het gaat om de wettelijke garantie op elektronische producten.

 

Hoe maak ik aanspraak op de garantie?

Neem contact op met onze klantenservice binnen de garantieperiode met een duidelijke beschrijving van het probleem. Voeg indien mogelijk foto’s of andere bewijzen toe. Ons team zal uw claim beoordelen en u begeleiden bij de volgende stappen, of dat nu een reparatie, vervanging of terugbetaling is.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar klantenservice@huidharmonie.nl.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.